Radionica za zeleno i plavo

Gradnja potoka sa izvorom

izgradnja-potoka-sa-izvorom

Na vrtno jezero pri gradnji lako može da bude dodat potok sa izvorom. Padina pored jezera će da doprinese tome da izvor, potok i slapovi na njoj izgledaju što prirodnije. Padina za izvor može da bude formirana i zemljom od iskopa za jezero. Način gradnje izvora s potokom je sličan kao i za jezero. Osnovu za potok zbog stabilnosti treba iskopati kaskadno. Pri gradnji izvora i slapova treba voditi računa o tome da folija uvek bude iznad planiranog nivoa vode. Najsigurnije je da folija od potoka i folija od jezera budu zalepljene jedna za drugu. Za to služi specijalan lepak za foliju. Lepak za foliju se može izbeći veštim preklapanjem folije potoka preko folije jezera, ali je sigurnije kad su folije zalepljene. Posle postavljanja folije, a pre zidanja kamenjem, treba instalirati i crevo od pumpe do izvora. Promer creva zavisi od kapaciteta pumpe i i od njegove dužine. Crevo ne sme da bude manjeg promera nego što je potrebno. Preporučujemo da nas konsultujete pri izboru pumpe i creva. Pri kupovini naše opreme za fontane od nas možete da dobijete sve korisne savete koji će da vam pomognu da fontana koju gradite bude kvalitetna. Kamenje na slapovima, izvoru i drugim kritičnim mestima poželjno je učvrstiti cementnim malterom.

potok_sa_slapovima

Formula za okvirno proračunavanje potrebne količine folije ili geotekstila za potok sa izvorom:

P = (L+∆h+Nx2d+0,5m) x (B+0,5m)

P – potrebna površina folije ili geotekstila (m2)

L – dužina potoka (m)

∆h – visinska razlika od maksimalnog nivoa vode u najnižem jezeru do vrha izvora (m)

N – broj kaskada u potoku (m)

D – najveća dubina potoka (m)

B – najveća širina potoka (m)

Napomena:

Za proračun uzeti u obzir mere po najdužim ivicama potoka, naročito ako je potok dug i krivudav. Dobijene mere treba uvek povećati još malo zbog eventualnog nabiranja ili preklapanja folije pri radu.

Formula za okvirno proračunavanje potrebne količine folije ili geotekstila za jedan segment – kaskadu potoka (za rad iz segmenata sa preklapanjem folije na kaskadama):

P = (L+∆h+Nx2d+0,5m) x (B+0,5m)

P – potrebna površina folije ili geotekstila (m2)

L – dužina segmenta – kaskade potoka (m)

∆h – visinska razlika od maksimalnog nivoa vode nižeg segmenta – kaskade potoka do preliva višeg segmenta – kaskade potoka (m)

d – najveća dubina segmenta – kaskade potoka (m)

B – najveća širina segmenta – kaskade potoka (m)

Napomena:

Proračun treba uraditi za svaki segment – kaskadu potoka pojedinačno.

Za proračun uzeti u obzir mere po najdužim ivicama potoka, naročito ako je potok dug i pun krivina. Dobijene mere treba uvek povećati još malo zbog eventualnog nabiranja ili preklapanja folije pri radu.

Comments are closed.

naturalist meni projektovanje vrtovi fontane sistemi za zalivanje bazeni o nama reference galerija uradi sam novosti kontakt